Молитва врачу душ и телес о здравии

Молитвы о болящем

молитва врачу душ и телес о здравии

Здесь вы найдете православные молитвы о болящем: ко Господу, к Святой Троице, к Богородице, к святым врачам, а также молитву о болящих детях.

Молитвы о болящем ко Господу

Молитва первая:

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (имя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (имя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи.

Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия.

Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья:

Тропарь, глас 4

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́, ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стpа́ждущим pабо́м Твои́м, и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно, моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих и сме́ртною ра́ною уя́звленных, я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу, и рассла́бленнаго на одре́ носи́маго, си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих посети́ и исцели́: Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й, и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва о болящем Пресвятой Троице

О, премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитвы о болящем Богородице

Молитва перед иконой «Целительница»:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой «Всецарица»:

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.

Ами́нь.

Другая молитва перед этой же иконой:

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром.

Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй.

Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего.

Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящем великомученику и целителю Пантелеимону

Тропарь, глас 3-й:

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й:

Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Молитва:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва о болящем всем святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством.

Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы.

Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние.

Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящих детях Параскеве Пятнице

Тропарь, глас 4-й:

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему.

Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3-й:

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.

Молитва:

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: https://elefteria.ru/molitvyi-o-bolyashhem/

Молитвы о здравии болящего: самые сильные

молитва врачу душ и телес о здравии

Здоровье – залог нашей полноценной продуктивной жизни. Но тело наше тленно, а неправильный образ жизни, стрессы, депрессии и другие негативные факторы способствуют появлению болезней.

Их большинство лечат медикаментозно, нередко даже не подозревая, что слова молитвы о здравии, обращенной к Господу, Пресвятой Богородице или святым, могут оказать не менее, а иногда – даже большее положительное воздействие, нежели лекарства.

Это не значит, что нужно отказаться от лечения, но стоит знать, что искренне произнесенная молитва будет услышана, и помощь обязательно придет.

Молитва Господу

Слова молитвы о здравии и исцелении болящего, обращенной к Господу, читать лучше в храме перед его ликом при зажженных свечах. Однако если такой возможности нет, ее можно произносить и дома, поставив перед иконой Спасителя горящую свечу. В молитве можно просить здоровья себе, мужу, сыну или дочери, родителям.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слова молитвы важно проговаривать с искренностью и от чистого сердца, только такие слова могут возыметь эффект.

Самая сильная молитва за здравие больного человека — произнесенная с особенно глубокой верой и светлыми помыслами.

Молитва Пресвятой Богородице

Молитвы Пресвятой Деве Марии адресуют, прося даровать исцеление и здоровье. Читать её лучше в церкви, но разрешается в домашних условиях. При этом обязательно — перед образом Богоматери «Целительница». Можно произносить слова молитвы за здравие близких и родных, а также и самого себя.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слова сердечной молитвы, обращенные к Богородице, всегда будут услышаны.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии и исцелении

О великой помощи, которую оказывает Николай Чудотворец молящимся ему, известно многим. Тот, кто молится с открытой душой и частыми помыслами, не остается без поддержки в сложных жизненных ситуациях. Ему молятся те, кто стремится избавиться от недугов и обрести здоровье самому себе, своим близким и родным.  Молитва нужно читать перед образом святого, как в храме, так и дома.

О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш. Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами. Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств. Аминь.

Стоит помнить, что обращаясь к Николаю Чудотворцу или другим святым с просьбами и молитвами об исцелении и даровании здоровья, нельзя отказываться от медикаментозного лечения и всех необходимых медицинских обследований. Важно понимать, что Высшие силы иногда помогают через других людей, в частности – врачей.

Молитва Матроне Московской о здравии болящего

Матрона Московская помогает в решении многих житейских проблем, но мольбы о здоровье относятся к категории наиболее важных и значимых. А если в слова молитвы за здравие близких и родных вкладывается вся сила желания, святая обязательно их услышит и поможет.

О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Обращаясь за помощью к святой, нужно не забывать каяться в своих грехах и благодарить за помощь и поддержку Матушку Матрону.

Молитва Святому Пантелеймону

Одна из сильных молитв о здравии болящего обращена к Пантелеймону Целителю. Она помогает в тяжелых состояниях больного, когда требуется не только медикаментозное лечение, но помощь и поддержка духовных сил.

Святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши нас, гре́шных, пред свято́ю твое́й ико́ною усе́рдне моля́щихся. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га, Ему́ же со А́нгелы предстои́ши на Небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших.

Исцели́ боле́зни душе́вныя же и теле́сныя рабо́в Бо́жиих, ны́не помина́емых, зде предстоя́щих и всех христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию притека́ющих.

Се бо мы, по грехо́м на́шим лю́те одержи́мы есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния, к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти благода́ть моли́тися за ны и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь.

Да́руй у́бо всем нам святы́ми моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная. Я́ко да, сподо́бившися тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя и пода́теля всех благ, ди́внаго во святы́х, Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно читать молитву по соглашению

Православные молитвы о здравии болящего наиболее эффективны, когда произносятся в храме перед образами Святых, к которым обращаются за помощью и поддержкой. Однако в случаях, когда это сделать невозможно, можно молиться дома и даже в больничной палате. Главное – делать это с открытым сердцем, вкладывая в каждое слово горячее желание получить помощь Высших сил.

(3 5,00 из 5)

Источник: https://omolitvah.ru/molitvy/molitvy-o-zdravii-bolyaschego/

Молитва врачу душ и телес о здравии — ТвояВера

молитва врачу душ и телес о здравии

Эта молитва является сильным источником жизненных сил и крепкого здоровья. Она помогает защитить себя от хвори и избавить близких от проблем со здоровьем. Да обратимся нашими сердцами о помощи нуждающимся в общей молитве.

Сильнейшая Молитва о здоровье Пантелеймону Целителю

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек.

Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего.

Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Аминь.

Сильнейшая Молитва Богородице об исцелении

«О, Всеблагая, Пресвятая Богородица, достойнейшая из достойных, чудная Матерь Божья, Пантана́сса, Всецарица! Не достоин я, призывать тебя Святую и Благочестивую войти под кров мой! Но прошу услышать мою просьбу, проявить свое милосердие ко мне Бога любящая Матерь Божья, изреки свое сильное слово, да пусть исцелится моя душа и укрепится тело мое немощное. Только Ты можешь проявить волю свою и силу, помочь мне жить во здравии и благополучии. (Можно попросить об исцелении своих близких). Молю Тебя, Всецарица и верую, что ты за меня просить будешь Господа нашего Всевышнего. Я прославлять буду Святое имя Твое всегда. Аминь».

Самая сильная молитва Пресвятой Богородице Казанской Божьей Матери о здравии и об исцелении от болезней

«О, Пресвятая Госпожа Небесная Владычица Пресвятая Богородица! Припадаю я, Раба Божья (собственное имя) со страхом, искренней верой и безграничной любовью перед сильной иконою Твоею. Молю Тебя, не отвернись от меня, услышь мольбу мою, как слышишь всех страждущих прибегающих к Тебе за помощью.

Умоли Всемилосердного и Всемогущего Господа и Спасителя нашего сохранить мир церкви святой от неверия, раскола и ереси. Только на Тебя надежду имею и верю в твою силу и милость.

Избавь всех нас искренне верующих, Тебе молящихся от грехопадений, от наветов недобрых и злых людей, от всякой скверны, от искушений, закрой души наши от бед и скорбей, защити нас от напрасной смерти без покаяния. Даруй нам, Пресвятая Богородица, крепость духа и смирение сердца, пусть наши мысли и действия будут чистыми.

Молим о покаянии и стремимся под Твоим перстом защитным и указующим путь праведный все ошибки, сделанные по неразумению своему исправить. Молим и благодарим Тебя за милость Твою, за надежду обрести спокойствие земное и получить надежду на Царство Небесное после смерти. Аминь».

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в здоровье

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое
милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Молитва о здоровье

Такое обращение к Вселенной рекомендуется произносить каждое утро, но при необходимости можно читать в любое время и неограниченное количество раз. Вы можете обращаться к Высшим Силам или заменить обращение на определенного Святого, которому вы привыкли молиться.

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте благословение свое Рабам Божьим (перечисляйте имена всех, за кого молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крылами от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, в здравии пребывая. Аминь.

Источник: https://tvoyvera.ru/molitva-vrachu-dush-i-teles-o-zdravii.html

Молитва врачу душ и телес твоих

Советуем ознакомиться молитва врачу душ и телес твоих с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

  • 1 Молитвы о болящих
  • 2 Молитвы об исцелении телесных недугов.

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимого, сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый, и вся могий, яко Многомилостив.

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему.

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою, Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Владыка Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети и исцели его, возставив от одра и немощи.

Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия.

Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему.

По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему.

О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыи скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

О, святый Архангеле Рафаиле! Всеусердно молим тя, буди нам путеводитель в жизни нашей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни наша, управи жизнь нашу к покаянию во гресех и ко творению добрых дел. О, святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся тебе, и сподоби в здешней и в будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков. Аминь.

О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством.

Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, милосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы.

Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на Небеси, святи и праведницы. Услышите нас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающих, и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление.

Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского

О, преславный священномучениче Антипо и скорый помощнице христианам в болезнях! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящая исцеляти, недугующия врачевати и разслабленныя укрепляти.

Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный прибегаю и, твой досточтимый образ со благоговением лобызая, молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему исцеление от удручающия мя зубныя болезни, аще бо и недостоин есмь тебе благостнейшаго отца и приснаго заступника моего, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна твоего заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию, уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако тихое и безмолвное житие пожив во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитвы об исцелении телесных недугов

Молитвы о болящих

О терпении болезней и несчастий: Праведному Иову Многострадальному

От разных недугов и болезней: Архангелу Рафаилу, Святому праведному Иоанну Кронштадскому, Священномученику Ермолаю, наставнику Пантелеимона, иерею Никомидийскому, Преподобному Сампсому странноприимцу, Молитва Архистратигу Михаилу, Мученику Трифону, Преподобному Иову Почаевскому, Святителю Спиридону чудотворцу, епископу Тримифунтскому, Святому великомученику и целителю Пантелеимону, Святому великомученику и целителю Пантелеимону молитва вторая, наедине от лица болящего читаемая, Пресвятой Богородице перед Ее иконой “Всех скорбящих радость”.

Молитвы в телесных недугах . Молитвы об исцелении душевных и духовных недугов .

Молитвы о болящих (общие)

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему (имя), и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимаго; сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый и вся могий, яко Многомилостив.

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Своей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был.

Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по безпредельному милосердию Твоему.

Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна: помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва первая об исцелении болящего

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возстави от одра и немощи.

Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия.

Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Нимже благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа

и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья об исцелении болящего

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва о послушании детей

Молитва о том, чтобы ухаживать с любовью за болящими

Источник: https://xn----7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-vrachu-dush-i-teles-tvoih/

Акафист Всемилостивому Господу — Врачу душ и телес наших

Шрифт

Возбранный Воеводо и Господи, человеческаго естества дивный Создателю, услыши наша моления с высоты Престола Славы Твоея:

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Икос 1

Архангел и Ангел множество на служение Себе сотворивый, человека для наследия Царствия Небеснаго из персти земныя воздвигл еси и его же более всего возлюбил еси, Всемилостивый Господи. Мы же, познавая любы Твою неизреченную, яко чада Твоя, взываем Ти:

Иисусе, в чудный свет нас воззвавший, дай нам вечно с Тобой пребывати.

Иисусе, быть сынами Творца нас призвавший, дай нам присно Его воспевати.

Иисусе, от грехов нам подай исцеление, в коих мы запятнали себя.

Иисусе, в день всеобщаго воскресения дай нам стать одесную Тебя.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 2

Видев погибель всего рода человеческого, восхотел еси, Отче, спасти е, тако бо возлюби мир, яко и Сына Своего Единороднаго, Иисуса Христа, послати изволил еси нам во спасение, Ему же поем: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом небесным творение Свое наделил еси, Всеблагий Господи, да достойно Тебе песнь хвалы и благодарения воспевая, во Царствии Твоем Небеснем пребывает. Мы же, грехми порабощенныя, в немощи разума своего пребываем. Тем же молим Тя, скудоумие наше благодатию Своею восполни, да познаем, яко есмы подобие Твое, и достойными чадами Твоими будем. Сего ради приими от нас моления сия:

Иисусе, сотворивый телеса наша, воеже им быти храмами Божиими, очисти их от всякия скверны.

Иисусе, в телеса наша дух жизни вдохнувый, паки Духом Святым освяти я.

Иисусе, души наша безсмертными создавый, от грехов смертных избави ны.

Иисусе, разумом светлым нас наделивый, изгони тьму из сердец наших.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 3

Силою Божественною укрепляемии, не отчаяваем своего спасения, многогрешнии, обаче на Тебе Единаго надежду возлагая, умиленно поем Ти: Аллилуиа.

Икос 3

Имея безмерное благоутробие, вниди в сердца наша и жилище их Себе сотвори, да пребывая купно с Тобою, познаем всею душею и всем помышлением своим, яко Ты еси Бог кающихся и вся Тебе возможна суть. Темже вопием Ти таковая:

Иисусе, сотворивый очеса наша, даждь нам ними в чистоте на Тя взирати.

Иисусе, сотворивый ушеса наша, даждь нам ними сладостный глас Твой слышати.

Иисусе, сотворивый уста наша, даждь нам ними неустанно Тебе восхваляти.

Иисусе, сотворивый вся чувства наша, дождь нам ними в Тебе Единем всю полноту жизни ощущати.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 4

Бурями скорбей истомленныя, к Твоему Божественному заступлению притекаем, Спасе наш. Укрепи слабыя силы наша, да возможем остаток жизни нашея крест свой безропотно нести, восхваляя Тебя: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша бесконечныя рыдания наша, яко другом Твоим реки нам, Господи: «Не плачите, возлюбленнии Мои, не оставлю бо вас без попечения Своего, но паки исцелю вас от всякия болезни и скорби». Сего ради, обетованием таковым обрадовании, взываем Ти:

Иисусе, Свете истинный, светом Богопознания Твоего просвети нас.

Иисусе, Боже Живый, сподоби нас жизни вечныя.

Иисусе, давый нам Тело Свое в пищу нетленную, насыти алчущие души наша.

Иисусе, на кресте страдавый за нас, Кровию Своею уврачуй раны душ наших.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 5

Пребезначальней Троице покланяяся, смиренно молим Тя, Христе наш, умоли за ны грешныя Отца Своего Небеснаго, да Духа Своего Святаго не отнимет от нас, Ему же воспеваем: Аллилуиа.

Икос 5

Видя, яко паки и паки милости Своя на нас изливаеши, ихже недостойни есмы, обаче милосердием и долготерпением Твоим удивляемии, вопием Ти:

Иисусе, вемы, яко немощнии и нерадивии есмы, обаче и помощи у Тебе неустанно испрашиваем.

Иисусе, вемы, яко жестокосердии и жестоковыйнии есмы, обаче и страждем зело от недугов сиих.

Иисусе, вемы, яко паки и паки многажды пред Тобою согрешаем, обаче и слезное покаяние приносим Ти.

Иисусе, вемы, яко на пути сем падаем каждодневно, обаче и силою Твоею восстаем от падений наших.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 6

Хотя спасти нас от погибели вечныя, Сына Своего Единороднаго за спасение наше в жертву принесл еси, Отче наш. Исцели же благодатию Своею души и телеса наша, ныне греховною проказою пораженныя, да возможем еще зде, на земли, достойно Тебе славити: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияй свет Свой невечерний, Господи, в душах наших, да просвещении ним, во свете заповедей Твоих ходити возможем, воеже не согрешати нам пред Лицем Твоим и пети Тебе тако:

Иисусе, Любы неизреченная, любовию своею согрей хладныя сердца наша.

Иисусе, Свете тихий, немерцающим светом Своим облистай помраченныя души наша.

Иисусе, Сладосте небесная, благодатию Своею услади все естество наше.

Иисусе, Владыко всещедрый, щедротами Своими исполни жизни наша.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 7

Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего, Господи, на земли Плотию Своею пребывая, многия грешники и мытари к покаянию привел еси. Мы же, яко мытарь вопием Ти: «Боже, милостив буди нам грешным!», и надеяся на велие милосердие Твое, взываем: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показал еси на нас тварь, Иисусе, егда крещением Твоим от первороднаго греха нас избавил еси. За таковое благоволение Твое к роду нашему, восхваляем Тя:

Иисусе, славим неизреченное человеколюбие Твое.

Иисусе, восхваляем велие милосердие Твое.

Иисусе, ублажаем спасительныя страдания Твоя.

Иисусе, благодарим за вся щедроты Твоя.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 8

Дивно и странно бысть нам неизреченное милосердие и попечение Твое о нас, Человеколюбче. Мы же, ведая немощи и слабости своя, со слезами молим Тя: потерпи еще на нас, Милостиве, и аще обретохом благодать пред Тобою, не мини нас, раб Твоих, вопиющих Тебе: Аллилуиа.

Икос 8

Весь желание и сладость наша Ты еси, Христе Боже наш, коими укрепляем и услаждаем души и телеса наша. Сего ради поем Ти:

Иисусе, Ты еси наша Радосте и Отрадо.

Иисусе, Ты еси наша Нежносте и Усладо.

Иисусе, Ты еси наша Славо и Укрепление.

Иисусе, Ты еси наша Сило и Заступление.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 9

Всякое естество человеческое, исцеленное Тобою от всякия немощи и болезни, благодарно восхваляет Тя, Врачу Всемогущий, и, познавши, яко сила Божия в немощи нашея совершается, вопиет Тебе умильно: Аллилуиа.

Икос 9

Витии Боголюбивии, аще и премного глаголют о Тебе, обаче не возмогут достойно прославити велию силу чудес Твоих, Господи, имиже и кровоточивую от болезни ея исцелил еси, и Четверодневнаго Лазаря от мертвых воздвигл еси, таяжде и дщерь Иаирову со одра смертнаго паки возвел еси и еще многая исцеления сотворил еси. Мы же, все сие добре ведуще, вопием Ти сице:

Иисусе, расслабленнаго от одра воздвигший, воздвигни от грехов и души наша.

Иисусе, слепорожденному зрение отверзший, отверзи и наша очи духовныя.

Иисусе, сына вдовы Наиновой воскресивый, воскреси и наша добрая помышления.

Иисусе, Авгарю от страшныя болезни исцеление даровавый, даруй и нам исцеление от всех болезней наших.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 10

Спасти хотяй вся верующия в Тебя, на небеса возшел еси, Христе Спасе, да уготоваеши место им во Царствии Своем. Сего ради, сподоби и нас, по смертнем отшествии нашем, обрести Отчий дом на небеси, в немже Тебе славити возможем: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Предвечный, Иисусе Христе, спасения нашего ради восприявый плоть от Пречистыя Девы Марии, и Божеством Своим освятивший ея, такожде и наши греховныя плоти Божеством Своим освяти, да благодарно вопием Тебе таковая:

Иисусе, руцы наша очисти, да делами добрыми прославим Тя.

Иисусе, нози наша укрепи, да во след Тебе с веселием потечем.

Иисусе, мысли наша уцеломудри, да во славу Твою жизни наша поживем.

Иисусе, души наша умири, да возлюбим вся рабы Твоя.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносим Тебе, Сладчайший Иисусе наш, Твое велие благоволение к нам восхваляя и, покланяющеся Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуиа.

Икос 11

Свет велий и Божественный возсияй в душах наших, Подателю вечныя жизни, ним же просвещаемии, достигнем Царствия Небесного и, яко апостоли на горе Фаворстей, воскликнем Тебе: «Добро нам зде быти!» Ныне же приими моления наша:

Иисусе, прости вся согрешения наша. Иисусе, приими сокрушенная покаяния наша.

Иисусе, в небесныя обители всели души наша.

Иисусе, в воскресении всеобщем преобрази телеса наша.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 12

Благодать Твою подаждь нам, Иисусе Боже наш, юже еще зде на земли даровал еси возлюбленным учеником Твоим. Приими исповедание грехов наших, услыши воздыхания наша, ниспосли нам Духа Твоего Святаго, да очищении Ним, сподобимся звати к Тебе на земли, якоже взывают к Тебе Ангели на небеси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое неизреченное человеколюбие, покланяемся величию дел Твоих, Христе, и с верою и любовию припадая ко стопам Твоим, яко Всемогущему Врачу душ и телес наших, вопием Ти:

Иисусе, Творче наш, сотвори нас наследники Царствия Твоего.

Иисусе, Спасе наш, спаси нас от вечныя муки.

Иисусе, Искупителю наш, от смерти в жизнь вечную искупи нас.

Иисусе, Архиерею наш, спаси вся архиереи Твоя, да на суде Твоем ходатайствуют за нас.

Иисусе, Врачу Всемогущий, исцели души и телеса наша.

Кондак 13

О, Пресладкий и Всещедрый Иисусе, воззри с любовию от Небеснаго престола Твоего на ны немощныя и изможденныя ранами душевными и телесными. Приклони милостивно слух Твой к слезным мольбам нашим и исцели ны спасительными Твоими страданьми от всякия болезни душевныя и телесныя, да восстав от болезненнаго одра нашего, в Церковь Твою Святую внидем, воспевая Тебе выну: Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа.

Сей Кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

Молитва Всемилостивому Господу — Врачу душ и телес наших

О, Всесильный и Всемогущий Врачу душ и телес наших — Господи Иисусе Христе! Услыши ныне слезныя моления всех раб Твоих, в недугах тяжких пребывающих и на Тебе Единаго надежду на исцеление свое возлагающих. Вемы бо, Господи, тамо идеже не возможет рука человеческая исцеление и ослабу нам подати, Ты возможешь е совершити, ибо несть ничто возможно Тебе.

Во власти Твоей, сотворившаго души и телеса наша, и спасение наше. Тем же молим Тя, Всемилостиве, аще есть воля Твоя святая, исцели коегождо от душевнаго и телеснаго недуга его и, коими веси судьбами, восстави пораженное болезнию естество наше.

Наипаче же просим Тя, прости нам вся согрешения наша, да очистившись покаянием, возможем чистыми душами воспевати Тебя со Твоим Небесным Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/akaf/ak_gospodu/akaf_g_039.html

Молитва врачу душ и телес о здравии — Gadanie

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимого, сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый, и вся могий, яко Многомилостив.

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему.

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою, Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Владыка Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети и исцели его, возставив от одра и немощи.

Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия.

Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему.

коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему.

О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

мо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыи скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

О, святый Архангеле Рафаиле! Всеусердно молим тя, буди нам путеводитель в жизни нашей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни наша, управи жизнь нашу к покаянию во гресех и ко творению добрых дел. О, святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся тебе, и сподоби в здешней и в будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков. Аминь.

О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва на возврат энергии

присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, милосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы.

Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на Небеси, святи и праведницы. Услышите нас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающих, и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление.

Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского

О, преславный священномучениче Антипо и скорый помощнице христианам в болезнях! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящая исцеляти, недугующия врачевати и разслабленныя укрепляти.

Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный прибегаю и, твой досточтимый образ со благоговением лобызая, молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему исцеление от удручающия мя зубныя болезни, аще бо и недостоин есмь тебе благостнейшаго отца и приснаго заступника моего, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна твоего заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию, уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако тихое и безмолвное житие пожив во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитвы об исцелении телесных недугов.

Молитвы о болящих

О терпении болезней и несчастий: Праведному Иову Многострадальному

От разных недугов и болезней: Архангелу Рафаилу, Святому праведному Иоанну Кронштадскому, Священномученику Ермолаю, наставнику Пантелеимона, иерею Никомидийскому, Преподобному Сампсому странноприимцу, Молитва Архистратигу Михаилу, Мученику Трифону, Преподобному Иову Почаевскому, Святителю Спиридону чудотворцу, епископу Тримифунтскому, Святому великомученику и целителю Пантелеимону, Святому великомученику и целителю Пантелеимону молитва вторая, наедине от лица болящего читаемая, Пресвятой Богородице перед Ее иконой “Всех скорбящих радость”.

Молитвы в телесных недугах . Молитвы об исцелении душевных и духовных недугов .

Молитвы о болящих

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Перевод: Ты – единственный скорый Заступник, Христе, яви же свыше скорую помощь страдающему рабу Твоему, избавь его от недугов и тяжких болезней, подними его по молитвам Богородицы, чтобы он непрестанно воспевал и славил Тебя, Единый Человеколюбец.*

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Перевод: Как некогда Ты, Спаситель, поднял тещу Петрову и расслабленного, принесенного на одре, так ныне, Милосердный, посети и исцели лежащего на одре болезни, пораженного смертельною раною и страдающего, ибо Ты один взял на Себя все недуги и болезни рода нашего и все можешь, как многомилостивый.*

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Владыка Вседержитель, Святой Царь, наставляющий и не умерщвляющий, поддерживающий падающих и восстановляющий низверженных, телесные страдания человеческие исцеляющий, молимся Тебе, Боже наш, посети Твоею милостью страдающего немощью раба Твоего (имя), прости ему всякое согрешение его вольное и невольное.

Господи, пошли с небес врачующую силу Твою, прикоснись к его телу, угаси в нем жар, прекрати страдание и исцели всякую находящуюся в нем немощь; будь врачом раба Твоего (имя) и подними его с одра болезни, с ложа страдания целым и совершенно здоровым; сделай его благоугождающим Церкви Твоей и исполняющим волю Твою.

Ибо в Твоей власти миловать и спасать нас, Боже наш, и мы воссылаем Тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки вечные. Аминь.*

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи.

Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия.

Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы божией матери «целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром.

Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй.

Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего.

Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором.

Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего.

Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством.

Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы.

Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние.

Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти.

Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

* Перевод иеромонаха Феофана (Адаменко).
1Последование молебного пения о недугущих.
2Справочник православного человека. Молебное пение о болящих.
3Канонник. Канон Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Всецарица».
4Минея. Апрель. Св. сщмч. Антипы, епископа Пергама Асийскаго.

См. также:

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-bolyashhix.html

Молитва о здравии. Как молиться о больном

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», — говорил преподобный Нил, подвижник Синайский. Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи. Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?». И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т.д. И оказывается, что проблема жизни и смерти — твоей! — это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать — и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие

«Но кто же тут болезненно молится? — спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, — Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня.

Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы Болящего о больной никого и нет.

Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне Да и где им на всех наболеться?! Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви на Литургии, когда поминается Н.

на проскомидии Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию и самую молитву Церкви делает болезнующею, хотя служащие и не болят Так видите, в чём сила!.. Бывайте на молебнах сами, и болите душою о болящей»

Молитва о здравии —  о чем молиться и как?

Только о чём молиться и как?

«Болезни есть крест, он прожигает грехи, которые мы и грехами не осознаём. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях.

И пройти через горнило их предстоит каждому христианину ибо несть человека, который жил бы и не согрешил Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял», — писал одному из своих просителей старенький, больной архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Святые отцы учат, что главнейшее средство для исправления духовных причин недугов — молитва и покаяние. Но сила и ценность святости для нас состоит не в том, что подвижники благочестия выдают инструкции: «Прочти эти слова, и они, как заклинание, исполнят твоё желание».

Святые подают нам ПРИМЕР — сокрушения о грехах, молитвы, подвига самой жизни. Они были такими же, как и мы, так же болели, так же страдали, так же искали Бога Так, да не так — чистым сердцем. Именно поэтому мы и читаем молитвы угодников Божьих как свои — они точнее, чем мы сами способны выразить наши чувства, а главное, — их направить.

Таковы и Псалмы святого царя-псалмопевца Давида. Если бы мы могли от сердца молиться так:

Источник: https://www.pravmir.ru/molitvy-o-zdravii/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Благочестие
Что означает перевернутый крест

Закрыть