Благодарственная молитва после причастия

Благодарственные молитвы после причастия

благодарственная молитва после причастия

Читать благодарственные молитвы после причастия можно здесь, если у вас не оказалось под рукой молитвослова:

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная моли́тва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́.

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств.

Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную.

Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля.

Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́.

Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Благодарственные молитвы после причастия (если совершалась литургия святого Василия Великого):

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Благодарственные молитвы после причастия (если совершалась литургия Преждеосвященных Даров):

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Источник: https://elefteria.ru/blagodarstvennyie-molitvyi-posle-prichastiya/

Благодарственная молитва после Причастия

благодарственная молитва после причастия

«Спаси, Господи!».  Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в  Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста.

В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее.  Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях.

Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

В православной вере каждый верующий человек в любой ситуации старается обратиться к святому и за поддержкой, и за помощью. Но кроме молитвенных прошений также в данной вере присутствуют некоторые таинства, которые позволяют не только очистить душу от грехов, но и стать душой ближе к Богу. Оним из православных Таинств считается Причастие. После его проведения принято читать благодарственную молитву Богу. Она позволяет поблагодарить Всевышнего за всю оказанную помощь.

Молитвы после Святого Причастия

Каждый христианин знает, когда проводится данное Таинство — оно проводится в конце Божественной Литургии ежедневно. Но перед прохождением данного Таинства нужно обязательно исповедоваться. После завершения ритуала для всех батюшка начинает читать на русском благодарственную молитву после Причастия.

Не редко бывает такое, что после окончания службы верующий, возвратившись домой сам берет в руки молитвослов и начинают дома перед образом Богоматери или Всевышнего читать прошения. Очень важно в такие минуты находится в полном покое.  Прошение после ритуала включает в себя сразу несколько молитв: Святого Василия Великого, молитва Симеона, короткое четвертое прошение, Богоматери. Заключающим прошением является именно благодарственное.

В какой очередности нужно читать

Очень важно чтобы все пять молитв были прочтены по правильной очередности. Это позволит:

 • правильно очистить душу от греховности,
 • усилит действие дальнейших прошений,
 • правильно выразить свою благодарность к святым.

И так, первым читается прошение к Всевышнему. Оно позволит всецело исцелится и обеспечит надежную защиту от врагов. Текст молитвы на русском языке:

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но удостоил меня приобщиться Святынь Твоих. Благодарю Тебя, что меня, недостойного, причаститься пречистых Твоих и небесных Даров Ты
удостоил.

Но, Владыка Человеколюбец, ради нас умерший, и воскресший, и даровавший нам эти страшные и животворящие Твои Таинства во благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай, чтобы они были и мне во исцеление души и тела, во отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего Царства приобретение.

Чтобы, сохраняемый ими в освящении Твоём, я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глас празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего.

Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение вовеки. Аминь.

Вторая молитва читается святому Василию. Она написана специально, как благодарение Господу. Ее текст наделен смыслом того, что к проведению причастия нужно подходить с чистыми помыслами. Она была написана самым Василием с целью воспевания Всевышнего за то, что даровал ему все блага:

Источник: https://tolkovanie.info/blagodarstvennaya-molitva-posle-prichastiya/

5 благодарственных молитв после совершения таинства Причастия

благодарственная молитва после причастия

Таинство Евхаристии это главное священнодействие в божественной литургии. Через Святые Дары — Тело и Кровь Христовы — по особой благодати человек имеет возможность соединиться с Богом, живя на Земле. Благодарственная молитва после Причастия возносится Богу сразу после троекратного произнесения священником: Слава Тебе Боже.

Благодарственные молитвы после Причастия

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́.

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва вифлеемской божьей матери

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств.

Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную.

Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля.

Ты бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́.

Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сколько благодарственных молитв после Причастия

Благодарственная молитва после Причастия состоит из пяти основных молитв, Трисвятой молитвы, молитвы Пресвятой Троицы и Господней «Отче наш», тропаря святому Иоанну Златоусту и кондака, если совершалась литургия по его чину. Если литургия совершалась по чину святителя Василия Великого, то тропарь и кондак читается ему. На литургии Преждеосвящённых Даров тропарь и кондак читается святому Григорию Богослову.

В основном чин божественной литургии совершается по святому Иоанну Златоусту, литургия Преждеосвящённых Даров служится в Великий Пост.

В храме благодарственную молитву после Причастия можно читать на русском языке или церковно – славянском. Важно правильно подготовиться к таинству Причастия, чтобы оно не было нам в осуждение, тогда и благодарственные молитвы будут богоугодными. При этом надо понимать, что как бы благочестиво не подготовился христианин к Евхаристии, этого недостаточно для достойного Причастия, и допускает нас Христос к Себе только по Своей безграничной милости и Любви.

Слова благодарственной молитвы за помощь Господу Богу в причащении содержат просьбы о даровании благодати, сохранении души, очищении совести, просим до последнего дыхания иметь возможность спасения души.

Мы обращаемся к Богу с просьбой сделать нас такими же святыми как апостолы, стать Его сынами света, чтобы быть прославленными Им и Пресвятой Богородицей.

 

Благодарственная молитва за всё Господу Богу напоминает нам о постоянном, частом исповедании грехов и покаянии, несмотря на то, что только что человек причастился Святых Даров. Потому что Спаситель знает как трудно жить в мире постоянных искушений и соблазнов.

Наше повреждение грехом, оставляет возможность для повторения страстей, неблаговидных поступков и мыслей. Это не значит, что зная об этом можно не исповедоваться, а значит и не причащаться.

Когда мы пачкаемся, мы моемся, а поскольку это происходит несколько раз в день, нас это не смущает. Так же и с греховностью: упал – поднимайся, «испачкался» – «мойся», исповедуйся. Спаситель наши грехи кровью омыл, а мы не задумываемся о цене этого спасения или очень мало задумываемся. Живём так, будто говорим Христу: Тебе — Крест, нам – спасение.

Источник: https://Molitvy.online/molitva/blagodarstvennaya-posle-prichastiya/

Православная благодарственная молитва после причастия

В жизни каждого православного человека есть события, которые выходят далеко за рамки повседневных радостей и огорчений. Это дни, когда над ним совершается таинство Святого Причастия. Они лежат в совершенно иной жизненной плоскости. Они несут радость, но эта радость особого рода, не соизмеримая с той радостью, что даёт нам земная жизнь. Это дни нашего единения с Богом.

В чём значение для нас святого причастия?

Великое таинство причастия тела и крови Господней делает наше человеческое естество родственным Богу. Его тело и кровь становятся частью нас, органично входят в состав нашей души и тела. Как человек наследует от своих биологических родителей, частью которых он стал в силу родства по крови, определённые, присущие им качества, так и восприняв в себя тело и кровь Господню, мы становимся наследниками его качеств.

Господь в своей земной жизни, принося искупительную жертву, умер, а затем воскрес в совершенно иной плоти. Эта плоть была наделена свойствами, недоступными обычному человеку. Но Святое Причастие делает нас ― творения его рук – наследниками и этой плоти, и этого бессмертия. Кроме того, Иисус Христос, воплотившись от Девы Марии, воспринял все человеческие качества, кроме греховности. Господь безгрешен.

Читая молитвы, входящие в Последование к Святому Причастию, мы просим у Бога избавить нас от рабства греха, тяготеющего над нами со дня грехопадения первых людей ― Адама и Евы. И молитвы наши обоснованны. Ведь, становясь причастниками Божественного тела и крови, мы должны избавиться от греховного плена. За великую радость духовного обновления и обретения бессмертия мы благодарим Господа Бога, вознося ему благодарственные молитвы по Святом Причащении.

Где и как читаются эти молитвы?

Причащение Святых Тайн тела и крови Христовых совершается в храме во время литургии. По окончании же читается от имени всех, кто сподобился в этот день святого таинства, благодарственная молитва после Причастия. Обычно её читает псаломщик. Но иногда прихожане, вернувшись домой из храма, открывают молитвослов и читают сами.

Текст, который составляет благодарственные молитвы по Святом Причастии, включает в себя пять самостоятельных молитв.

Далее следуют знаменитые слова святого преподобного Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши» — и затем читаются тексты тропарей и кондаков, в зависимости от того, литургия какого святого совершалась в этот день.

Всё это молитвословие служит одной цели ― достойно воспеть и возблагодарить Господа Бога за дарование нам великой милости. Недаром благодарственные молитвы по Святом Причащении предваряются словами, призывающими читать их горячо и от души.

Молитва первая

Эта молитва начинается со слов благодарности Богу за то, что, несмотря на всю нашу греховность, он не отверг нас и явил причастниками святых своих тайн. Далее следует просьба о том, чтобы тело и кровь его послужили душевному исцелению и телесному здравию.

Чтобы они помогли отразить любого врага, видимого и невидимого, просветить познанием Божественных Тайн во укрепление веры и даровали силы для соблюдения святых заповедей Господних.

Эта первая благодарственная молитва после Причастия заканчивается словами, выражающими желание впредь посвятить жизнь служению Богу, и просьбой о благодатной помощи на этом пути. Далее следует молитва, написанная в IV веке святителем Василием Великим.

Молитва святого Василия Великого

Прежде всего необходимо сказать несколько слов об этом святом. Василий Великий родился в Кесарии в 303 году. Получив в детстве прекрасное образование, он продолжил его в Афинах.

Здесь он познакомился с другим столпом христианства ― Григорием Богословом. Их дружба продолжалась всю жизнь. В Афинах святой Василий вступил на путь аскетизма и познания христианского учения. Вскоре он принял духовный сан. Святой много путешествовал.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва на хорошую учебу

Собрав круг единомышленников, он стал их духовным наставником.

Им написано много дошедших до нас богословских трудов. Благодарственная молитва после Причастия, написанная святителем Василием Великим, полна глубокого и искреннего чувства. Он начинает её со слов благодарности за все блага, дарованные ему Богом. Святитель просит Господа всегда хранить его благодатью и божественной силой. В завершение он молится о том, чтобы Господь сподобил его сберечь незапятнанной свою совесть и всегда приступать к святым таинствам с сознанием своей духовной чистоты.

Молитва третья

Автором её является святой преподобный Симеон Метафраст, живший в Греции на рубеже IX-X веков. Он вошёл в историю христианства как выдающийся богослов и историк. Им создано обширнейшее собрание житий святых, отредактированное и снабжённое комментариями.

Написанная им благодарственная молитва после Причастия читается третьей по счёту. Начиная её, он уподобляет Господа Бога огню, пожигающему всех недостойных. Преподобный молит, сохранив ему жизнь, попалить греховные тернии, гнездящиеся в нём, и сделать его обителью Духа Святого.

Преподобный вручает себя Божьему промышлению и уповает на его защиту.

Совсем короткая, четвёртая молитва

Эта малая по объёму молитва наполнена очень глубоким смыслом. В ней заключено обращение к Богу с просьбой о даровании вечной жизни ― главной и вожделенной цели каждого христианина. Затем слова молитвы взывают к Господу о ниспослании милости на Страшном суде, который последует за вторым пришествием.

Благодарственная молитва Богородице

Пресвятая Богородица пользуется особой любовью и почитанием у всех христиан. К ней совершенно особенное отношение. Своей чистотой и святостью она превосходит ангельские сонмы. С ней не сравнятся даже херувимы и серафимы.

Поэтому молитва, обращённая к ней, начинается словами, полными искренней любви.

«Свет помрачённой души, покров, прибежище, утешение и радость» ― вот эпитеты, с которых начинается приносимое ей благодарение за то, что она сподобила нас причаститься крови и тела её Сына.

В молитве мы, признавая себя умерщвлёнными грехом, просим Пречистую оживить нас. Для неё, родившей источник бессмертия, нет ничего невозможного. Мы просим направить наши помыслы на благие дела и наполнить сердца Божественной любовью. И как все предыдущие молитвы, благодарственная молитва Богородице завершается просьбой о даровании нам возможности до конца жизни принимать святыню пречистых тайн.

Отрывок евангельского текста и последующие тропари

По окончании молитвы к Пресвятой Богородице читается короткий библейский текст, включающий в себя слова святого преподобного Симеона Богоприимца, произнесённые им, когда он Святым Духом прозрел в принесённом в храм младенце Иисусе воплотившегося Бога. Его «Ныне отпущаеши» завершает благодарственные молитвы после причащения, описание которых приводится выше.

Но на этом наше благодарение не заканчивается. Далее читаются тропари и кондаки, причём, какие именно, зависит от того, литургия какого святого совершалась. Это могла быть литургия святителя Василия Великого, а могла быть ― Иоанна Златоуста. Кроме того, если служилась литургия Преждеосвящённых даров, то читается тропарь святому Григорию Двоеслову и соответствующий кондак.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю в данный перечень молитв не входит, но вполне понятно, что мы не можем не возблагодарить хранителя нашей души и тела, не отдать ему должное за всё, чем мы ему обязаны, в том числе и за благодать Святого Причастия. Существует много молитв к нашему ангелу-хранителю. Можно читать любую из них. Главное, чтобы шла она от чистого сердца. Готовясь к Святому Причастию, каждый читает большое количество молитв, предписанных церковным уставом.

Среди них есть канон ангелу-хранителю. Очень хорошо перечитать его и после совершения святого таинства.

Наш день после Святого Причастия

Но молитвы благодарственные по Причастии не завершают собой круг наших обязанностей, связанных с этим важнейшим таинством. Святая церковь настоятельно рекомендует посвятить этот день изучению слова Божьего, богомыслию и заботам о сохранении душевной чистоты. Лучше в этот день устраниться от всего праздного и лишённого духовности.

Рекомендуется воздержание от всевозможных развлечений. Даже те из них, которые в обычные дни не осуждаются церковью, в день Причастия могут быть неуместны. Также возбраняется супружеская близость и курение. Уста, которые приняли в себя тело и кровь Господню, не должны ничем оскверняться.

Поэтому совершенно недопустимо употребление бранных слов.

Господь даровал нам для общения с ним мощное и надёжное средство ― православные молитвы. Благодарственные, просительные и покаянные — они возвышают наши души и сердца. Независимо от того, идёт ли речь о церковной молитве, читаемой в храме, или о домашней ― келейной, благодатными они становятся лишь при условии нашей глубочайшей веры и искренности, с которой мы их произносим. И каждый раз, приступая к ним, мы обязаны помнить, что совершаем в данный момент великое таинство общения с Богом.

Источник: https://religiya.temaretik.com/1349166899756272101/pravoslavnaya-blagodarstvennaya-molitva-posle-prichastiya/

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

запись молитв

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Чтец:

Благодарственная моли́тва, 1-я

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́.

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств.

Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную.

Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля.

Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́.

Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем: Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем: Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:
Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.Кондак, глас 6-й:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тропарь Василию Великому, глас 1-й:Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.Кондак, глас 4-й:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.Кондак, глас 3-й:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва о детях и крестниках

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Источник: https://azbyka.ru/blagodarstvennie-molitvy

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю тя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойнаго причаститися Пречистых Твоих и Небесных Даров сподобил еси.

Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякаго сопротивнаго, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение; да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; и тако сего жития исшед о надежди живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и безконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинное желание, и неизреченное веселие любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь.

Благодарственная молитва 2-я, святого Василия Великого

Источник: https://1000-molitv.ru/blagodarstvennye-molitvy-posle-prichastiya/

Молитвы после Причастия, благодарственные

Благодарю́  Тя,  Го́споди  Бо́же  мой,  яко  не  отри́нул  мя  еси́  гре́шнаго,  но  о́бщника  мя  бы́ти  святы́нь  Твои́х  сподо́бил  еси́.  Благодарю́  Тя,  я́ко  мене́  недосто́йнаго,  причасти́тися  пречи́стых  Твои́х  и  небе́сных  Даро́в  сподо́бил  еси́.

  Но  Влады́ко  Человеколю́бче,  нас  ра́ди  уме́рый  же  и  воскресы́й,  и  дарова́вый  нам  стра́шная  сия́  и  животворя́щая  Та́инства,  во  благодея́ние  и  освяще́ние  душ  и  теле́с  на́ших,  даждь  бы́ти  сим  и  мне  во  исцеле́ние  души́  же  и  те́ла,  во  отгна́ние  вся́каго  сопроти́внаго,  в  просвеще́ние  о́чию  се́рдца  моего́,  в  мир  душе́вных  мои́х  сил,  в  ве́ру  непосты́дну,  в  любо́вь  нелицеме́рну,  во  исполне́ние  прему́дрости,  в  соблюде́ние  за́поведей  Твои́х,  в  приложе́ние  Боже́ственныя  Твоея́  благода́ти,  и  Твоего́  Ца́рствия  присвое́ние,  да  во  святы́ни  Твое́й  те́ми  сохраня́емь,  Твою́  благода́ть  помина́ю  всегда́,  и  не  ктому́  себе́  живу́,  но  Тебе́, 

на́шему  Влады́це  и  Благоде́телю;

и  та́ко  сего́  жития́  изше́д  о  наде́жди  живота́  ве́чнаго,  в  присносу́щный  дости́гну  поко́й,  иде́же  пра́зднующих  глас  непреста́нный,  и  безконе́чная  сла́дость  зря́щих  Твоего́  лица́  добро́ту  неизрече́нную.  Ты  бо  еси́  и́стинное  жела́ние,  и  неизрече́нное  весе́лие  лю́бящих  Тя,  Христе́  Бо́же  наш,  и  Тя  пое́т  вся 

тварь  во  ве́ки.  Аминь.

Влады́ко  Христе́  Бо́же,  Царю́  веко́в  и  Соде́телю  всех,  благодарю́  Тя  о  всех,  я́же  ми  еси́  по́дал  благи́х,  и  о  причаще́нии  пречи́стых  и  животворя́щих  Твои́х  Та́инств.  Молю́  у́бо  Тя,  Бла́же  и  Человеколю́бче:  сохрани́  мя  под  кро́вом  Твои́м,  и  в 

се́ни  крилу́  Твое́ю.

И  да́руй  ми  чи́стою  со́вестию,  да́же  до  после́дняго  моего́  издыха́ния,  досто́йно  причаща́тися  Святы́нь  Твои́х,  во  оставле́ние  грехо́в  и  в  жизнь  ве́чную.  Ты  бо  еси́  Хлеб  живо́тный,  исто́чник  святы́ни,  пода́тель  благи́х,  и  Тебе́  сла́ву  возсыла́ем,  со  Отце́м  и  Святы́м  Ду́хом,  ны́не  и  при́сно,  и  во  ве́ки 

веко́в.  Ами́нь.

Да́вый  пи́щу  мне  плоть  Твою́  во́лею,  огнь  сый  и  опаля́яй  недосто́йныя,  да  не  опали́ши  мене́,  Соде́телю  мой;  па́че  же  пройди́  во  у́ды  моя́,  во  вся  соста́вы,  во  утро́бу,  в  се́рдце.  Попали́  те́рние  всех  мои́х  прегреше́ний.  Ду́шу  очи́сти,  освяти́ 

помышле́ния.

Соста́вы  утверди́  с  костьми́  вку́пе.  Чувств  просвети́  просту́ю  пятери́цу.  Всего́  мя  спригвозди́  стра́ху  Твоему́.  При́сно  покры́й,  соблюди́  же,  и  сохрани́  мя  от  вся́каго  де́ла  и  сло́ва  душетле́ннаго.  Очи́сти,  и  омы́й,  и  украси́  мя:  удобри́, 

вразуми́,  и  просвети́  мя.

Покажи́  мя  Твое́  селе́ние  еди́наго  Ду́ха,  и  не  ктому́  селе́ние  греха́.  Да  я́ко  Твоего́  до́му  вхо́дом  причаще́ния,  я́ко  огня́  мене́  бежи́т  всяк  злоде́й,  вся́ка  страсть.  Моли́твенники  Тебе́  приношу́  вся  святы́я,  чинонача́лия  же  безпло́тных,  Предте́чу  Твоего́,  прему́дрыя  апо́столы,  к  сим  же  Твою́  нескве́рную,  чи́стую  Ма́терь,  и́хже  мольбы́,  Благоутро́бне,  приими́,  Христе́  мой,  и  сы́ном  све́та  соде́лай 

Твоего́  служи́теля.

Молитва  4-я

Те́ло  Твое́  Святое́,  Го́споди  Иису́се  Христе́  Бо́же  наш,  да  бу́дет  ми  в  живо́т  ве́чный,  и  Кровь  Твоя  Честна́я  во  оставле́ние  грехо́в:  бу́ди  же  ми  благодаре́ние  сие́  в  ра́дость,  здра́вие  и  весе́лие;  в  стра́шное  же  и  второ́е  прише́ствие  Твое́  сподо́би  мя,  гре́шнаго,  ста́ти  одесну́ю  сла́вы  Твоея́,  моли́твами  Пречи́стыя 

Твоея́  Ма́тери,  и  всех  святы́х.

Пресвята́я  Влады́чице  Богоро́дице,  све́те  помраче́нныя  моея́  души́,  наде́ждо,  покро́ве,  прибе́жище,  утеше́ние,  ра́дование  мое́,  благодарю́  Тя,  я́ко  сподо́била  мя  еси́  недосто́йнаго,  прича́стника  бы́ти  Пречи́стаго  Те́ла,  и  Честны́я  Кро́ве 

Сы́на  Твоего́.

Но  ро́ждшая  и́стинный  Свет,  просвети́  моя́  у́мныя  о́чи  се́рдца;  Я́же  исто́чник  безсме́ртия  ро́ждшая,  оживотвори́  мя  умерщвле́ннаго  грехо́м;  Я́же  ми́лостиваго  Бо́га  любоблагоутро́бная  Ма́ти,  поми́луй  мя,  и  даждь  ми  умиле́ние,  и  сокруше́ние  в  се́рдце  мое́м,  и  смире́ние  в  мы́слех  мои́х,  и  воззва́ние  в  плене́ниих  помышле́ний 

мои́х;

и  сподо́би  мя  до  после́дняго  издыха́ния,  неосужде́нно  приима́ти  Пречи́стых  Та́ин  освяще́ние  во  исцеле́ние  же  души́  и  те́ла.  И  пода́ждь  ми  сле́зы  покая́ния  и  испове́дания,  во  е́же  пе́ти  и  сла́вити  Тя  во  вся  дни  живота́  моего́,  я́ко  благослове́нна  и  препросла́вленна 

еси́  во  ве́ки.  Ами́нь.

Ны́не  отпуща́еши  раба́  Твоего́,  Влады́ко,  по  глаго́лу  Твоему́  с  ми́ром,  я́ко  ви́деста  о́чи  мои́  спасе́ние  Твое́,  е́же  еси́  угото́вал  пред  лице́м  всех  люде́й,  свет  во  открове́ние  язы́ков  и 

сла́ву  люде́й  Твои́х  Изра́иля.

Уст  твои́х,  я́коже  све́тлость  огня́,  возсия́вши  благода́ть,  вселе́нную  просвети́;  не  сребролю́бия  ми́рови  сокро́вища  сниска́,  высоту́  нам  смиренному́дрия  показа́,  но  твои́ми  словесы́  наказу́я,  о́тче  Иоа́нне  Златоу́сте,  моли́  Сло́ва  Христа́ 

Бо́га  спасти́ся  душа́м  на́шим.

Кондак,  глас  6-й

Слава:  От  небе́с  прия́л  еси́  Боже́ственную  благода́ть,  и  твои́ми  устна́ми  вся  учи́ши  покланя́тися  в  Тро́ице  Еди́ному  Бо́гу,  Иоа́нне  Златоу́сте  всеблаже́нне,  преподо́бне,  досто́йно  хва́лим  тя:  еси́  бо  наста́вник, 

я́ко  Боже́ственная  явля́я. 

И  ныне:  Предста́тельство  христиа́н  непосты́дное,  хода́тайство  ко  Творцу́  непрело́жное,  не  пре́зри  гре́шных  моле́ний  гла́сы,  но  предвари́,  я́ко  Блага́я,  на  по́мощь  нас,  ве́рно  зову́щих  Ти:  ускори́  на  моли́тву  и  потщи́ся  на  умоле́ние,  предста́тельствующи 

при́сно,  Богоро́дице,  чту́щих  Тя.

  [Если 
литургии  святого  Василия  Великого  читай

Во  всю  зе́млю  изы́де  веща́ние  твое́,  я́ко  прие́мшую  сло́во  твое́,  и́мже  боголе́пно  научи́л  еси́,  естество́  су́щих  уясни́л  еси́,  челове́ческия  обы́чаи  украси́л  еси́,  ца́рское  свяще́ние,  о́тче  преподо́бне,  моли́  Христа́  Бо́га,  спасти́ся 

душа́м  на́шим.

Кондак,  глас  4-й

Слава:  Яви́лся  еси́  основа́ние  непоколеби́мое  Це́ркве,  подая́  всем  некрадо́мое  госпо́дство  челове́ком,  запечатле́я  твои́ми  веле́ньми,  небоявле́нне  Васи́лие 

преподо́бне. 

И  ныне: Предста́тельство  христиа́н  непосты́дное,  хода́тайство  ко  Творцу́  непрело́жное,  не  пре́зри  гре́шных  моле́ний  гла́сы,  но  предвари́,  я́ко  Блага́я,  на  по́мощь  нас,  ве́рно  зову́щих  Ти:  ускори́  на  моли́тву  и  потщи́ся  на  умоле́ние,  предста́тельствующи 

при́сно,  Богоро́дице,  чту́щих  Тя.

И́же  от  Бо́га  свы́ше  Боже́ственную  благода́ть  восприе́м,  сла́вне  Григо́рие,  и  Того́  си́лою  укрепля́емь,  ева́нгельски  ше́ствовати  изво́лил  еси́.  Отону́дуже  у  Христа́  возме́здие  трудо́в  прия́л  еси́,  всеблаже́нне:  Его́же  моли́,  да 

спасе́т  ду́ши  на́ша.

Кондак,  глас  3-й

Слава:  Подобонача́льник  показа́лся  еси́  Нача́льника  па́стырем  Христа́,  и́ноков  чреды́,  о́тче  Григо́рие,  ко  огра́де  небе́сней  наставля́я,  и  отту́ду  научи́л  еси́  ста́до  Христо́во  за́поведем  Его́:  ны́не  же  с  ни́ми  ра́дуешися,  и  лику́еши  в 

небе́сных  кро́вех.

И  ныне: Предста́тельство  христиа́н  непосты́дное,  хода́тайство  ко  Творцу́  непрело́жное,  не  пре́зри  гре́шных  моле́ний  гла́сы,  но  предвари́,  я́ко  Блага́я,  на  по́мощь  нас,  ве́рно  зову́щих  Ти:  ускори́  на  моли́тву  и  потщи́ся  на  умоле́ние,  предста́тельствующи 

при́сно,  Богоро́дице,  чту́щих  Тя.]

Честне́йшую  Херуви́м  и  сла́внейшую  без  сравне́ния  Серафи́м,  без  истле́ния  Бо́га  Сло́ва  ро́ждшую,  су́щую  Богоро́дицу  Тя 

велича́ем.

Слава,  и  ныне:  Го́споди, 
поми́луй.  (Трижды)

Го́споди,  Иису́се  Христе́,  Сы́не  Бо́жий,  моли́твами  Пречи́стыя  Твоея́  Ма́тере,  преподо́бных  и  богоно́сных  оте́ц  на́ших  и  всех  святы́х  поми́луй  и  спаси́  нас,  я́ко  Благ  и 

Человеколю́бец.  Ами́нь.

После  причащения  да  пребывает  каждый  в  чистоте,  воздержании  и  немногословии,  чтобы  достойно  сохранить  в  себе 

принятого  Христа.

Каждый христианин знает, когда проводится данное Таинство — оно проводится в конце Божественной Литургии ежедневно. Но перед прохождением данного Таинства нужно обязательно исповедоваться. После завершения ритуала для всех батюшка начинает читать на русском благодарственную молитву после Причастия.

Не редко бывает такое, что после окончания службы верующий, возвратившись домой сам берет в руки молитвослов и начинают дома перед образом Богоматери или Всевышнего читать прошения. Очень важно в такие минуты находится в полном покое.  Прошение после ритуала включает в себя сразу несколько молитв: Святого Василия Великого, молитва Симеона, короткое четвертое прошение, Богоматери. Заключающим прошением является именно благодарственное.

В какой очередности нужно читать

Очень важно чтобы все пять молитв были прочтены по правильной очередности. Это позволит:

 • правильно очистить душу от греховности,
 • усилит действие дальнейших прошений,
 • правильно выразить свою благодарность к святым.

Цикл прошений завершается обращением к Деве Марии. В нем оно является самым главным признаком праведности. Так как именно Богоматерь выполняет роль главной заступницы перед Всевышним.

благодарственный , молитва , после , причастие , русский , язык

Источник: https://xn--1001--8ven1c0ajw4c.xn--p1ai/blagodarstvennye-molitvy-posle-prichastiya-russkom-yazyke/

Благодарственные молитвы по Святом Причащении: читать на русском языке

Исповедь и причастие (причащение) — важнейшие таинства христианской церкви. Завершаются они чтением благодарственных молитв по Святом Причащении. Их чтение является итоговым шагом, который символизирует завершение таинства Причастия. Однако стоит знать, что слова благодарности Господу можно произносить не только после исполнения какой-то просьбы, но и за каждый прожитый день на этой земле.

При этом стоит понимать, что даже если в жизни случаются какие-то неудачи, они посланы, чтобы сделать человека сильнее. Поэтому нельзя роптать на судьбу, но важно благодарить за каждое событие жизни.

 1. Особенности чтения
 2. Тексты благодарственных молитв после причастия на русском языке
 3. Молитва благодарственная, первая
 4. Молитва вторая, св. Василия Великого
 5. Молитва третья, св. Симеона Метафраста
 6. Молитва четвертая
 7. Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице
 8. Трисвятое
 9. Молитва ко Пресвятой Троице
 10. Молитва Господня
 11. Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8
 12. Кондак, глас 6
 13. Тропарь Василию Великому, глас 1
 14. Кондак, глас 4
 15. Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4
 16. Кондак, глас 3
 17. Чем обоснована очередность чтения?

Особенности чтения

Причащение восходит в Тайной вечере, которая предшествовала казни Христа. На этой встрече Спасителя со своими учениками было сказано им о необходимости, используя хлеб и вино, как тело и кровь Христа, причаститься (соединиться) с ним духовно и следовать его заповедям.

Благодарственные молитвы после причастия обычно читает батюшка в храме, наполняя каждое слово искренностью и горячей верой. Звучат они на церковнославянском языке, но дома их можно читать и на русском языке для лучшего понимания.

Чтение молитв благодарности после причастия наполняет душу радостью и покоем и позволяет поблагодарить Всевышнего за всю оказанную помощь. Иногда их провозглашение переносится в домашние условия. Это можно делать, главное — никто не должен мешать их прочтению. Читать молитвы дома нужно перед образом Господа нашего в определенной последовательности.

Тексты благодарственных молитв после причастия на русском языке

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва благодарственная, первая

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но сподобил приобщиться Твоих Святынь. Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня, недостойного, причаститься пречистых небесных Даров Твоих.

Но, Владыка-Человеколюбче, умерший за нас и воскресший и даровавший нам эти страшные животворящие Тайны в благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай чтобы они были и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир моих душевных сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в просветление разума, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и в приобретение Царства Твоего; чтобы, будучи сохраняем ими в чистоте пред Тобою, я всегда поминал милость Твою и жил уже не для себя, а для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, исшедши из здешней жизни в надежде на жизнь Вечную, я приду в место вечного покоя, где не умолкают голоса торжествующих и где бесконечна радость взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты — истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Василия Великого

Источник: https://omolitvah.ru/molitvy/blagodarstvennye-molitvy-po-svyatom-prichaschenii/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Благочестие